MVO verklaring

Jelsky BV voldoet aan de volgende afspraken:

  • Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vakgebied en de overdracht van onze kennis aan anderen die het vak willen leren.

  • Wij informeren onze werkrelaties (klant/opdrachtgever, vak genoten en leveranciers) dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen.

  • Wij maken transparante afspraken met de klant/opdrachtgever en-of leveranciers over de kwaliteit van onze diensten en bewaken de kwaliteit die we leveren.

  • Wij bepalen de sociale impact van onze diensten en beperken deze zo veel als mogelijk voor zover het een negatieve impact, zoals frauduleus handelen, intimidatie uitbuiting en kinderarbeid.

  • Wij bewaken zowel de continuïteit van onze onderneming als die van de werknemer en wij dragen zorg voor voorzieningen mochten we te maken krijgen met verlies van inkomsten.

  • Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en of door vrijwilligerswerk.

  • Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting van ons bedrijf.

  • Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces als het gaat over inkoop van (kantoor)materialen en diensten met een milieu- en/of sociaal keurmerk.

Get in touch

(*) verplicht veld